Onderzoek cliëntprofielen medische kindzorg

Het onderzoek

In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert Bureau HHM samen met Onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ een onderzoek uit naar cliëntprofielen in de Medische Kindzorg. Het doel van het onderzoek is om gedragen cliëntprofielen in de Medische Kindzorg te ontwikkelen. Deze profielen zijn bedoeld om een inschatting te maken van de omvang van de zorgvraag.

Om informatie te verzamelen over de cliëntpopulatie maken we gebruik van een 'case-mix' vragenlijst die is afgestemd op de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK). De bedoeling is dat kinderverpleegkundigen deze online vragenlijst invullen voor de kinderen die op dit moment al in zorg zijn of de komende maanden nieuw in zorg komen.

Het invullen van de vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kan via onze onderzoekstool. U dient zich één keer te registreren. U ontvangt bij registratie een link naar de vragenlijst die u vervolgens voor elke cliënt kunt gebruiken. Bij het invullen van de vragenlijst is het belangrijk om voor elke cliënt een unieke code te gebruiken en vast te leggen welke code bij welke cliënt hoort.

Direct naar de vragenlijst

Een aantal organisaties heeft de vragenlijst ingebouwd in het administratiesysteem (bijvoorbeeld ONS). Als dit het geval is kunt u de vragenlijst direct in uw administratiesysteem invullen.

De vragen die worden gesteld kunt u hier alvast inzien. Dit document dient slechts als naslagwerk.

Heeft u vragen over het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op door te mailen naar helpdesk@zorgfocuz.nl of WhatsApp/Telefoon naar 050-2053014 (op werkdagen van 09:00-17:00 uur). Heeft u beroepsinhoudelijke vragen bij het invullen van de vragenlijst? Stel uw vraag dan via l.beeloo@kinderpalliatief.nl.

Webinar

Om u te helpen bij uw deelname aan het onderzoek is een webinar georganiseerd op 5 september. Tijdens deze webinar is uitgelegd hoe het onderzoek praktisch gezien uitgevoerd wordt.

De webinar is hier terug te kijken. De gebruikte slides zijn ook online beschikbaar.

FAQ

+ Waarom moet ik mij registreren en wat gebeurt er met mijn accountgegevens?

Voor aanlevering dient u zich te registreren met uw naam, e-mailadres, functie en naam van de organisatie waar u werkt. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het bevestigen van de aangeleverde gegevens en eventuele communicatie omtrent de aanlevering. De accountgegevens worden na het onderzoek weer verwijderd.

+ Ik werk voor meerdere zorgaanbieders die meedoen aan het onderzoek, wat kan ik het beste doen?

Als u voor meerdere zorgaanbieders werkt die meedoen aan het onderzoek registreert u zich per zorgaanbieder.

+ Waar vind ik mijn persoonlijke link naar de vragenlijst?

Deze link vindt u in de e-mail die u na registratie heeft ontvangen. Heeft u deze mail niet meer? Registreer u dan opnieuw met hetzelfde e-mailadres om de link opnieuw toegestuurd te krijgen.

+ Voor wie moet ik de vragenlijst invullen?

De vragenlijst dient voor elke cliënt die Medische Kindzorg ontvangt één keer te worden ingevuld. Het gaat om kinderen die zorg krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet. Overleg met uw organisatie en collega's wie voor welke cliënt de vragenlijst invult.

+ De situatie van mijn cliënt is veranderd/mijn cliënt is naar een andere fase van de beslisboom gegaan. Wat moet ik doen?

Als de situatie van uw cliënt verandert, kunt u de vragenlijst opnieuw invullen voor de cliënt (maar dat hoeft niet). Met behulp van het patiënt-ID kunnen we inzien dat de vragenlijst twee keer is ingevuld. Voor de analyse maken we gebruik van de meest recente vragenlijst die is ingevuld.

+ Ik wil de vragenlijst graag op mijn mobiel of tablet invullen, kan dat?

Ja, dat kan zeker. De online vragenlijst past zich aan de grootte van het scherm aan. De vragenlijst zal er op een laptop qua lay-out iets anders uitzien dan op een tablet of smartphone, maar de manier van invullen blijft gelijk.

+ Hoelang duurt het ongeveer om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen van de vragenlijst verschilt per cliënt en per kinderverpleegkundige. De ervaring van het testen leert dat het invullen op zich vrij vlot kan, maar dat over sommige vragen goed nagedacht dient te worden. We verwachten dat het invullen sneller zal gaan naarmate de kinderverpleegkundige de vragenlijst vaker heeft ingevuld en dus weet wat er verwacht kan worden. Op basis van een test met de vragenlijst verwachten we dat het invullen ongeveer 10-15 minuten kost.

+ Kan ik halverwege stoppen met invullen en op een later moment weer verder gaan?

Over het algemeen is het aan te raden om de vragenlijst in één keer in te vullen. U kunt de vragenlijst open laten staan wanneer u een antwoord op moet zoeken. Wanneer u een deels ingevulde vragenlijst op wilt slaan om later in te vullen klikt u op de knop 'Opslaan en later hervatten'. Vul hier uw gegevens in. U ontvangt een mail met een link naar de vragenlijst voor de specifieke cliënt die u later kunt afronden. Let hierbij goed op dat er geen gegevens van verschillende cliënten in 1 vragenlijst terecht komen.

+ Ik heb per ongeluk op de 'terug-knop' gedrukt in de browser en ben nu uit de vragenlijst, wat nu?

Herlaad de pagina. Doe dit met de 'vernieuwen' knop van uw webbrowser of druk op F5 op uw toetsenbord. Als uw browser vraagt om bevestiging, geef deze bevestiging dan. Gebruik niet de 'terug-knop' of 'volgende-knop'.

+ Moeten alle kinderen die in zorg zitten of in zorg komen worden beoordeeld?

Nee, maar het is wel de bedoeling om 80% van alle cliënten die vanuit de Zorgverzekeringswet én in het najaar van 2023 in zorg zijn, te beoordelen. Uiteraard geldt, hoe meer kinderen beoordeeld worden, des temeer gegevens we hebben om te analyseren.

+ Een kind ontvangt ook bij andere zorgaanbieders zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, wat nu?

Vul de vragenlijst in vanuit het perspectief van de eigen organisatie. In de vragenlijst is een vraag opgenomen over het ontvangen van zorg bij meerdere aanbieders. Op die manier kunnen we tijdens de analyse rekening houden met het feit dat kinderen eventueel van meerdere zorgvormen gebruik maken.

+ Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens en waar worden mijn antwoorden opgeslagen?

Als u de vragenlijst via de website heeft ingevuld, worden uw antwoorden opgeslagen in de enquêtetool van ZorgfocuZ. Als u de vragenlijst in het administratiesysteem heeft ingevuld, worden de gegevens in dat systeem opgeslagen. In overleg met de databeheerder van uw organisatie zal de dataset vervolgens via een beveiligde omgeving gedeeld worden met ZorgfocuZ. De gehele dataset wordt na afloop van het onderzoek gedeeld met de NZa. Wij zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke gegevens zoals uw naam voorafgaand aan het delen worden verwijderd. Na afloop van de dataverzameling worden de verzamelde gegevens geanalyseerd om te achterhalen welke factoren (het meest) van invloed zijn op de benodigde ureninzet bij een cliënt.

+ Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

De vragenlijst is in te vullen tot 3 december. Hiermee heeft u drie maanden de tijd om de vragenlijsten in te vullen.

+ Geeft het verzamelen van data in een korte periode wel een representatief beeld?

Het doel van het onderzoek is om te kijken of het mogelijk is om cliëntprofielen voor de Medische Kindzorg vast te stellen. Hierbij willen we in beeld brengen of er een relatie is tussen kenmerken van het kind / de context en de inzet van zorg en hoe die relatie er uit ziet (het is dus niet de bedoeling om in beeld te brengen dat voor deze kinderen gedurende hun leven verschillende cliëntprofielen van toepassing kunnen zijn).

Doordat een groot aantal zorgorganisaties deelneemt aan het onderzoek is de verwachting dat we van het merendeel van de kinderen die Medische kindzorg ontvangen data kunnen verzamelen en hiermee een breed beeld krijgen van de kenmerken en zorginzet. We verzamelen op deze manier informatie over veel kinderen in verschillende situaties en fases van ondersteuning.

We weten dat seizoensgebonden omstandigheden (griep, hooikoorts, en dergelijke) effect kunnen hebben op de omvang van de zorginzet. Bij de bespreking van de geanalyseerde gegevens nemen we dit soort omstandigheden mee (we bespreken in hoeverre dit soort omstandigheden effect hebben op de relatie tussen kenmerken van het kind / de context en de zorginzet).

+ Een cliënt heeft geen zorg van ons ontvangen, maar we hebben deze wel ondersteund in de aanloop/diagnosefase. Moet ik voor deze cliënt een vragenlijst invullen?

Ook wanneer u een cliënt alleen heeft ondersteund in de beginfase gaan hier uren in zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het aanvragen van een pgb. Vul daarom ook voor deze cliënten de vragenlijst in.

+ Hoe wordt de omvang van de zorgvraag bepaald?

De omvang van de zorgvraag wordt bepaald door het aantal zorguren in de vier weken na het invullen van de vragenlijst. Deze informatie vragen wij op bij uw organisatie. Dit gebeurt via onze beveiligde bestandsuitwisseling.

+ Hoe kan ik de omvang van de geleverde zorg aanleveren?

De omgang van de geleverde zorg kan doormiddel van het aanleverformat worden aangeleverd via onze beveiligde omgeving ImpulZ. Download het aanleverformat hier.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en die van uw cliënt. Voor het aanmaken van een account vragen wij om uw naam, e-mailadres, functie en organisatie waar u werkzaam bent. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de authenticiteit van uw account te achterhalen. Indien er opvallendheden zijn gebruiken wij uw e-mailadres ook om u hierover te benaderen. Na afronding van het onderzoek worden uw accountgegevens verwijderd. Wilt u meer weten over het omgaan met privacy, lees dan onze privacyverklaring.

Copyright © ZorgfocuZ